Wie nemen wij in zorg?

De zorglevering van onze organisatie is inclusief. Dat betekent dat wij geen onderscheid maken naar ras, taal, religie, sekse en/of geaardheid van cliënten. Wel nemen wij enkel cliënten aan die 18 jaar of ouder zijn of in hetzelfde jaar deze leeftijd bereiken. Alle cliënten worden gelijkwaardig behandeld.

Om echter verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren. Dat zijn:

 • Exclusiecriteria ofwel uitsluitingscriteria
 • Verzorgingsgebied
 • Indicatie- en financieringseis
 • Personele beschikbaarheid

Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren. Onze uitsluitingscriteria zijn:

 • Vrijheidsbeperking (vrijwillig en/of onder dwang)
 • Zware GGZ-problematiek waarbij klinische zorg is vereist
 • Forensische zorg
 • Justitiële zorg
 • Extreme agressie waarbij fysiek geweld een dreiging kan vormen
 • Cliënten die hulp van onze organisatie of onze medewerkers weigeren/niet accepteren
 • Ontoelaatbare lichamelijke belasting voor de zorgmedewerker
 • Andere vormen van onveiligheid voor medewerkers

Verzorgingsgebied

Naast het in zorg nemen van cliënten die niet vallen binnen de uitsluitingscriteria, nemen wij alleen cliënten in zorg in ons verzorgingsgebied, namelijk de gemeente Rotterdam, Schiedam, Drechtsteden, Barendrecht, Capelle a/d/ IJssel en Hoekse Waard.

Indicatie- en financieringseis

Ook is het nodig dat u een geldige indicatie heeft om zorg te kunnen ontvangen en dat onze organisatie hiervoor gefinancierd kan worden via het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en/of de gemeente.

Zorgbeëindiging

Het kan voorkomen dat de criteria op basis waarvan u niet in aanmerking komt voor zorg door ons zich na de start van de zorg voordoen. In dat geval hebben wij het recht de zorg te beëindigen. Bij het beëindigen van de zorg zullen we dit eerst met u en eventueel uw mantelzorger bespreken. We zullen samen met u kijken bij welke zorgaanbieder u het beste zorg kunt krijgen.

Klacht/oneens?

Bent u het niet eens met een beslissing om u niet in zorg te nemen of de zorg te beëindigen vanwege bovenstaande punten, dan kunt u deze klacht in behandeling laten nemen. Uw rechten en plichten hierin zijn beschreven in onze klachtenregeling.