Kwaliteitsrapport 2020

Infinitas Care BV.

“Hand in hand ons eerste kwaliteitsverslag”

Reguliere versie 28 mei 2021

Cliëntenversie 28 mei 2021

INHOUDSOPGAVE:

-VOORWOORD                                                                                                   

-INLEIDING

-OVER INFINITASCARE

-UITKOMSTEN CLIËNTERVARINGSONDERZOEKEN

-UITKOMSTEN ZELFREFLECTIE ZORGTEAMS 

-TOP-3 DILEMMA’S M.B.T. COVID-19

-ZEVEN LANDELIJKE THEMA’S:

 1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt        
               
 2. De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie  
                 
 3. Wat cliënten zelf vinden van hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg en ondersteuning
 1. Het samenspel tussen cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers
 1. De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning                                

 2. Betrokken en vakbekwame medewerkers                                               

 3. De geprioriteerde verbetertrajecten                                                      

-INTERNE SAMENSPRAAK                                                                                   

-EXTERNE VISITATIE                                                                                           

-CLIËNTENVERSIE


                                                                                               
VOORWOORD


Beste lezer,


Toen Infinitascare haar deuren opende in januari 2020, waren het rare, moeilijke tijden. In het nieuws hadden we het dagelijks over corona. Het was allemaal nog ver van ons vandaan. Een jaar later is het omgeslagen tot een wereldwijde pandemie. Als ik terugblik naar de tijd dat de eerste stappen van Infinitascare in die tijden gezet zijn, brengt dat toch een bepaalde emotie mee. Een emotie van durven.

Ondanks dat het een zwaar jaar is geweest voor iedereen, heeft het ook heel veel mooie dingen met zich meegebracht.

Ik had het over een emotie van durven. Ik leg dat graag uit:

Durven om te doen.
Durven om anders te zijn.
Durven om anders aan te pakken.
Dát is waar Infinitascare voor staat.

Iets meer dan een jaar later kan ik er alleen nog maar een onschuldige glimlach aan toewijden en hoop dat we samen deze pandemie overwinnen.

Medio juni 2020 hebben we onze eerste Wlz cliënten welkom geheten. Om het afgelopen jaar even terug te blikken ligt ons eerste kwaliteitsverslag voor je.

Veel leesplezier gewenst!

Namens het team van Infinitascare
Hatun Ozdal, orthopedagoog en bestuurder

 -INLEIDING

Het Kwaliteitsrapport

Het kwaliteitsrapport van Infinitascare verbindt de ervaringen van de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022:

 • Een verzorgd proces rond de individuele cliënt borgen: daartoe in dialoog vaststellen welke ondersteuning nodig is, alert zijn op gezondheidsrisico’s en op kwaliteit van bestaan;
 • Leren van onderzoek naar cliëntervaringen: overzicht maken van inzicht uit dat onderzoek en in afstemming met de cliëntenraad de belangrijke verbeteracties bepalen;
 • Kritische zelfreflectie door teams borgen: teams die de praktijk spiegelen aan de visie van de organisatie en stilstaan bij hoe het gaat en wat er verbeterd kan worden in het zorgproces rond cliënten.

De volgende informatiebronnen zijn door Infinitascare gebruikt ten behoeve van het kwaliteitsrapport:

 • Interne en externe ontwikkelingen; risico’s en kansen
 • Meting van KPI’s
 • AO/IC-check op dossierniveau
 • Resultaten Cliëntervaringsonderzoek
 • Uitkomsten van teamreflecties
 • Signalen, incidenten en klachten
 • Cliënt- en medewerkersverhalen

Opbouw van dit Kwaliteitsrapport

Allereerst geven we algemene informatie over Infinitascare. Vervolgens gaan we in op de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken en de uitkomsten van de zelfreflectie van zorgteams.

Daarna behandelen we de top-3 dilemma’s die wij in de zorg hebben ervaren met betrekking tot de coronacrisis.

Vervolgens gaan we in op de volgende zeven landelijke thema’s waarmee ons kwaliteitsrapport verder wordt opgebouwd:

 1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.
 2. De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie.
 3. Wat cliënten zelf vinden van hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg en ondersteuning.
 4. Het samenspel tussen cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers.
 5. De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning.
 6. Betrokken en vakbekwame medewerkers.
 7. De geprioriteerde verbetertrajecten.

Bij deze invulling van deze thema’s maken we steeds gebruik van de bronnen zoals hierboven genoemd.

Na behandeling van de zeven landelijke thema’s inclusief de geprioriteerde verbetermaatregelen kijken we terug op de interne samenspraak met onze cliënten en de Raad van Commissarissen.

Ten slotte gaan we in op de externe visitatie.

Verder op deze pagina treft u de cliëntenversie van dit rapport.-OVER INFINITASCARE

In Januari 2020 heeft Infinitascare haar deuren geopend met als doel kwalitatieve zorg op maat te bieden voor de cliënt met de moeilijkere casuïstiek. De doelgroep die wij sinds medio juni 2020 bedienen, bestaat uit begeleiding en persoonlijke verzorging in kleinschalige woonvormen voor de cliënt met een verstandelijke beperking en in sommige gevallen in combinatie met psychisch problematiek (dubbele diagnose).

We zeggen bewust cliënt, in enkelvoud, omdat wij erin geloven dat de zorg rondom elke cliënt individueel ingericht moet zijn. Hierin hebben wij onze eigen methode ontwikkeld. Maatwerk vraagt namelijk om een specifieke aanpak. Dit noemen wij hand-in-hand begeleiding.

De aanleiding voor het oprichten van Infinitascare gaat terug naar de bestuurder die al ruim 30 jaar werkzaam is in de zorgbranche en tevens een dochter heeft met een verstandelijke beperking. Na de geboorte van haar dochter is zij zich meer gaan verdiepen, specifiek in de sector gehandicaptenzorg. Dat was dan ook enerzijds de kracht en passie die zij van haar dochter heeft kunnen verkrijgen en anderzijds heeft zij de visie dat de zorg anders kan en anders moet. Niet beter, maar anders.

Van bestuur tot uitvoerende teamleden zijn we in alle lagen bewust van de missie en visie van Infinitascare. Dit vertaalt zich ook in de praktijk naar de cliënt toe.


Missie – Wat doen we?

Wij halen het beste in jou naar boven.”

Visie – Hoe doen we dat?

Wij hebben ervaren dat de zorg niet altijd aansluit op de behoeftes van de cliënt, waardoor wij dit met onze professionals anders aanpakken. De zorgverlening, zoals wij die voor ogen hebben, is afgestemd op wat past binnen de culturele waarden, wensen en behoeften van onze cliënten.

Een groot deel van onze doelgroep is afkomstig vanuit verschillende hulp -en/of zorginstellingen waar zij trajecten hebben bewandeld zonder verwacht resultaat. Veel van deze organisaties hebben een negatief effect op deze mensen gehad waardoor zij het vertrouwen in deze bureaucratie kwijt zijn. Deze personen willen wij weer betrouwbaarheid bieden op betere begeleiding.

Wij willen op een laagdrempelige manier exclusieve zorg aanbieden, door gedreven ervaringsdeskundige en professionele begeleiders die op diverse manieren kunnen levelen en street knowledge hebben.”

Ambitie – Wat drijft ons?

In alles wat we doen, geloven we in het investeren in de mens, van welke leeftijd, afkomst of sociale status ook.

Wij geloven er in dat ieder mens uniek is en eenieder kan opbloeien en beter in staat is de mogelijkheden die de turbulente maatschappij vandaag de dag biedt, te herkennen, het hoofd te bieden en ten volle te benutten.

Daar waar de reguliere hulpverleningsinstanties opgeven, pakken wij door met passie voor het werk en hart voor onze cliënten.

Wij willen te allen tijde het beste uit de cliënt naar boven halen en geloven in anders aanpakken.”

Kernwaarden – Waar staan we voor?

Streetwise, passievol, doorzettingsvermogen en empathisch.

Doelgroepen

 • (Jong)Volwassenen met een verstandelijke beperking, soms gecombineerd met verslavings- en/of psychisch problematiek (dubbele diagnose);
 • (Jong)Volwassenen met gedragsproblematiek vanaf 18 jaar
 • Vaak met een interculturele achtergrond, doch niet exclusief.

Huidig cliëntenbestand en werkgebieden

Momenteel levert Infinitascare zorg aan 15 cliënten.

 • 12 cliënten vanuit Wlz, PGB
 • 3 cliënten vanuit Wmo
 • Werkgebieden Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Nissewaard

Onderscheidend vermogen

We durven anders te denken, omdat we denken dat het anders kan én anders moet. Het meest onderscheidende aan Infinitascare is de positieve energie die we uitstralen op onze cliënt, wat ook beaamd wordt door de naasten én onze ketenpartners. Hieronder ons onderscheid vermogen:

Familiair en kleinschalige woonvormen (huisvesting)

Onze woonvormen bieden momenteel plek voor maximaal 4 bewoners. In een dergelijke setting kunnen onze Streetwise Coaches de cliënt beter motiveren, want uiteindelijk moet de cliënt er zelf zin in hebben om zijn/haar best te willen doen. Kleinere groepen betekent simpelweg meer tijd én meer aandacht voor de cliënt. Het familiair gevoel, niet alsof je opgenomen bent in een klinische setting. Maar juist je eigen kamer inrichten zoals jij dat zou willen. Tevens kunnen we ons onderscheiden door beschikbare huisvesting te bieden aan potentieel een nieuwe cliënt. We hebben plek. Maar als dat niet overeenkomt met de wensen en behoeften van de cliënt, dan kijken we graag mee naar een andere locatie of een andere aanbieder binnen de keten.

Complexe doelgroep

Onze focus en expertise is gericht op de complexere, zwaardere doelgroep met intensieve begeleiding en/of gedragsregulering. Vaak is het vertrouwen bij de cliënt zoekgeraakt om wéér in te trekken bijeen nieuwe zorginstelling of dat de cliënt zich niet gehoord voelt of tussen wal en schip terecht is gekomen. Praktijkvoorbeelden wijst dat een cliënt, die nu in zorg is bij Infinitascare, binnen een jaar al meer dan 15 keer van instelling is veranderd. Bij de intake met Infinitascare gaf de cliënt de lovende woorden: Jullie begrijpen mij. Wij besteden aandacht aan het verwelkomingsproces.

Streetwise Coaches en cultuursensitief

Onze medewerkers, ons team of zoals wij ze noemen: onze Streetwise Coaches. Zij maken het verschil en onderscheiden Infinitascare binnen de doelgroep die wij bedienen. Van bestuur tot uitvoerend personeel, we hebben allemaal wel een verhaal: De een heeft Streetwise geleefd, waar de ander geboren is in een achterstandswijk of de ander weer de “taal van de straat” spreekt. Het belangrijkste blijft dat dit effectief is binnen de doelgroep die wij bedienen. De cliënt communiceert met ons zoals de cliënt het zou willen. Daarnaast hebben wij een cultuur-sensitieve aanpak. Van communicatie in moedertaal tot rekening houden met ritueel geslacht vlees tot de normen en waarden de cliënt. Wij houden daar altijd rekening mee.

Hand-in-hand methode

Pak mijn hand beet, hand in hand kameraden, vertrouwend iemands hand vastpakken, liefde begint met handjes vastpakken. Het kan allemaal. Iedereen geeft zijn of haar twist eraan. Van vertrouwen tot liefde, van voetbal tot nu in de zorg. Deze methode, die in-house ontwikkeld is door de directeur, zelf afgestudeerd orthopedagoog, sluit goed aan op de Streetwise Coaches en is omarmt door elke Coach. Het is gebaseerd op allereerst 1) vertrouwen 2) samendoen 3) gehoord voelen. Een combinatie hiervan wekt het vertrouwen bij de cliënt op. Wij zijn blij dat we onze cliënt snappen en andersom ook.-UITKOMSTEN CLIËNTERVARINGSONDERZOEKEN

Keuze voor een meetinstrument

Dit kwaliteitsverslag is het eerste van Infinitascare. Daarom is het belangrijk dat we allereerst stilstaan bij de keuze die wij maken met betrekking tot het instrument dat we willen inzetten om het cliëntervaringsonderzoek af te nemen en de wijze waarop we dat doen.

Als organisatie in de gehandicaptenzorg hebben we uit de zogeheten “Waaier” van geaccrediteerde instrumenten gekozen voor Dit vind ik ervan!

De reden hiervoor is (1) de doelgroep die wij bedienen, namelijk lvb, en de laagdrempeligheid van het instrument, (2) de bekendheid die de bestuurder ermee heeft en (3) de bruikbaarheid ervan om de zorg aan de individuele cliënt te verbeteren aan de hand van het onderzoek.

Inzet cliëntervaringsonderzoek

Het gekozen instrument Dit vind ik ervan! zetten we in bij alle cliënten, dus zowel Wlz als Wmo, omdat het overgrote deel van onze cliënten vanuit de Wlz zorg ontvangt. Hiermee willen we onze Wmo-cliënten niet uitsluiten.

Daarnaast nemen we het onderzoek jaarlijks af bij alle cliënten.

Analyse van het eerste cliëntervaringsonderzoek

Hieronder sommen we de uitkomsten op van ons eerste onderzoek:

 • In totaal is bij 10 Wlz-cliënten het onderzoek afgenomen
 • Voor cliënten zijn de belangrijkste thema’s (PRIO):

 

 • Gevoel (10x)
 • Doen (10x)
 • Veilig voelen (10x)
 • Vrienden en kennissen (9x)
 • Kiezen (9x)
 • Lijf (8x)
 • Huis (8x)
 • Hulp (6x)
 • Familie (6x)
 • Meedoen (5x)
 • Cliënten zijn het meest tevreden over de thema’s
  • Hulp
  • Veilig voelen
  • Huis
 • Cliënten zijn het minst tevreden over de thema’s
  • Lijf
  • Kiezen
  • Vrienden en kennissen
 • Cliënten wensen de meeste verandering in de thema’s
  • Vrienden en kennissen
  • Gevoel
  • Lijf
 • Cliënten wensen de minste verandering in de thema’s
  • Meedoen
  • Hulp
  • Veilig voelen
 • Verder vallen de volgende zaken op:
  • Cliënten voelen zich in het algemeen goed en zijn vooruitstrevend
  • Ongeveer de helft wil afvallen of meer bewegen of sporten
  • Vrienden en kennissen worden boven familie geplaatst, terwijl de meerderheid van de cliënten bewust is van slechte vriendenkringen.
  • 90% is tevreden over de hulp en geeft zelf aan wanneer het benodigd is
  • Op één cliënt na is iedereen tevreden over wonen. Deze ene cliënt wil een luxe, vrijstaande woning.
  • Twee cliënten willen op den duur op hunzelf wonen en ambulante begeleiding ontvangen
  • Iedereen voelt zich veilig, maar 2 cliënten wensen cameratoezicht.
  • Het aantal positieve scores (top en goed) is veel hoger dan het aantal negatieve scores (matig en slecht).


-UITKOMSTEN ZELFREFLECTIE ZORGTEAMS

Aangezien wij een compact team hebben voeren we de zelfreflectie met het gehele team uit. Daarbij beslist de bestuurder (die zelf ook zorgverlener is) samen met haar team wat goed gaat, wat beter kan en wat er dus gedaan moet worden. Hiermee is er directe zeggenschap van het zorgteam over het werk en de organisatie. De uitkomsten van de zelfreflectie zijn onder de zeven landelijke thema’s opgenomen.-TOP-3 DILEMMA’S M.B.T. COVID-19

De wereldwijde pandemie brengt elke dag weer vraagstukken met zich mee. Als organisatie staan we, vaak wel dagelijks, voor bepaalde dilemma’s. De top drie wordt gevormd door:

 1. Maatregelen
  1. Cliënten in laten zien hoe belangrijk maatregelen zijn, wat vertellen we op welke manier?
  2. Hoe handelen we bij regels overtreden?
 2. Besmetting
  1. Cliënten binnen- of buitenhouden bij (kans op) een besmetting.
  2. Wat te doen als ze naar buiten gaan én terugkeren?
 3. Contact met familie/naasten
  1. Contact met familie/bezoek op de woning: hoe daarmee om te gaan?
  2. Wie wel en wie niet ontvangen en op welke manier?


-ZEVEN LANDELIJKE THEMA’S

 1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.

Wat gaat goed?

 • Vooruitgang bij cliënten
 • Veel individuele begeleiding (hand-in-hand methode)

Wat kan beter?

 • Extra inzoomen op de behoefte van de cliënt.
 • Structuur aanbrengen: werk, school, dagbesteding

Wat moeten we doen?

 • Passende dagbesteding creëren
 1. De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie.

Wat gaat goed?

 • Goed luisteren naar wat de cliënt wil, maar vooral de eigen mening is belangrijk. Wij geven feedback, maar zij zijn in de lead
 • Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen

Wat kan beter?

 • Als team moet je je bewust zijn van de keuzevrijheid van de cliënt.
 • Begeleiders hierin verder trainen, vooral nieuwe medewerkers

Wat moeten we doen?

 • Goed inwerkprogramma van nieuwe medewerkers
 • Visie op eigen regie vaak agenderen
 • Klinische lessen, bijvoorbeeld over lvb
 1. Wat cliënten zelf vinden van hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg en

Wat gaat goed?

 • Hoge tevredenheidsscores
 • Infinitascare is er als cliënten ons nodig hebben

Wat kan beter?

 • Eigen regie blijft een valkuil voor medewerkers

Wat moeten we doen?

 • Medewerkers trainen
 • Inzicht creëren
 • Inwerkprogramma bij nieuwe medewerkers 
 1. Het samenspel tussen cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers.

Wat gaat goed?

 • Familiegevoel
 • Hun “thuis” is belangrijk
 • Hand-in-hand begeleiding
 • Familie weet ons altijd te bereiken
 • Als er positieve zaken delen we dat ook met familie. Dit wordt erg gewaardeerd
 • Veel nabijheid bieden

Wat kan beter?

 • Professionele afstand bewaren en vanwege de familiaire afstand kunnen bewaren

Wat moeten we doen?

 • Medewerkers trainen
 • Inzicht bieden in eigen handelen
 • Intervisie
 1. De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning.

Wat gaat goed?

 • Alle medewerkers hebben een training gehad in medicatieveiligheid
 • Het melden van incidenten gaat goed

Wat kan beter?

 • Registratie van incidenten kan beter: VIM-systeem en Meldingencommissie meer inrichten naar verbetermaatregelen toe

Wat moeten we doen?

 • Digitale registratie en analyse van incidenten
 • Meldingencommissie uitbreiden
 1. Betrokken en vakbekwame medewerkers.

 Wat gaat goed?

 • Medewerkers hebben jarenlange ervaren
 • We hebben ervaringsdeskundigen
 • Kennis die ze meenemen naar de organisatie en collega’s toe en de kennis delen
 • Medewerkers kennen de taal van de doelgroep, ze spreken de “taal van de straat” en voelen cliënten heel goed aan

Wat kan beter?

 • Inzetten op persoonlijke ontwikkeling

Wat moeten we doen?

 • Verdere scholing 
 1. De geprioriteerde verbetertrajecten.

Doordat het aantal verbeteringen niet veel zijn, hebben we ervoor gekozen om de verbetertrajecten niet te prioriteren, maar om ze tot volgend jaar allemaal te verbeteren. Hieronder nog een opsomming van alle verbetertrajecten:


Wat moeten we doen?

 • Passende dagbesteding creëren
 • Goed inwerkprogramma van nieuwe medewerkers
 • Visie op eigen regie vaak agenderen
 • Klinische lessen, bijvoorbeeld over lvb
 • Medewerkers trainen
 • Inzicht creëren
 • Inzicht bieden in eigen handelen
 • Intervisie
 • Digitale registratie en analyse van incidenten
 • Meldingencommissie uitbreiden
 • Verdere scholing (in vorm van opleidingen)


-INTERNE SAMENSPRAAK

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad is in wording. Daarom hebben we ons eerste kwaliteitsverslag samen met cliënten en mantelzorgers in kleine kringen besproken (vanwege de coronamaatregelen).

De cliëntenraad zal voor 1 oktober 2021 gevormd worden waarna met deze dit verslag besproken en beschouwd zal worden.

Raad van Commissarissen

Dit verslag hebben wij besproken met onze toezichthouders en hier nadere afspraken over gemaakt. Met name de planning is hier besproken. Daarmee borgen we de opvolging van de in dit verslag beloofde punten. Het kwaliteitsverslag is in dat kader ook de basis voor de verantwoording aan het toezicht.

Voor het volgende kwaliteitsverslag wensen de toezichthouders enkele maanden voor publicatie geïnformeerd te worden over de te nemen maatregelen en de prioritering daarbinnen. -EXTERNE VISITATIE

De eerste externe visitatie van Infinitascare is gepland in oktober 2021. Daarbij wordt de organisatie bezocht door twee externe deskundigen die ervaring hebben in de sector en met het kwaliteitskader. De uitkomsten hiervan zullen wij tussentijds publiceren op onze website bij de links naar de kwaliteitsverslagen.-CLIËNTENVERSIE KWALITEITSRAPPORT 2020

 Yo!!!

We weten allemaal dat het gekke tijden zijn vanwege die corona. Allemaal van die vervelende regeltjes die elke keer weer veranderen. Maar gelukkig gaat alles de goede kant op en gaan we langzaam weer terug naar de leuke tijden met minder vervelende regeltjes.

Dit is belangrijk om te lezen, maar we houden ‘t gewoon kort. Je weet toch.

Laatst hadden we een aantal vragen gesteld over wat jullie van de zorg bij ons vinden.
Sowieso thanks voor de love die jullie gaven! Heel erg bedankt!

Dit is ons eerste rapport daarvan. We gaan kort kort vertellen aan jullie van wat goed gaat, wat beter kan en wat jullie graag anders zouden willen.

 • Jullie zijn het meest tevreden over de thema’s
  • Hulp
  • Veilig voelen
  • Huis

 • Jullie zijn het minst tevreden over de thema’s
  • Lijf
  • Kiezen
  • Vrienden en kennissen

 • Jullie willen deze dingen wel veranderen:
  • Slechte vrienden: deze leren herkennen, weten wie goed is voor je en wie niet.
  • Gevoel: leren omgaan met je gevoel, durven praten met bijvoorbeeld een psycholoog en
  • Lijf: afvallen en meer bewegen

 • Jullie willen deze dingen niet veranderen:
  • Meedoen in de groep, samenleving of bijvoorbeeld op dagbesteding.
  • Hulp van de begeleiders
  • Veilig voelen in je eigen huis.

 

Wat gaan wij doen voor jullie?

 • We gaan speciaal voor jullie leuke dagen organiseren waarin we gaan praten over vrienden en vriendschappen.
 • Ook gaan we praten over gevoel en gevoelens.
 • We gaan ook proberen te helpen met afvallen en bewegen, maar ook gezondere voeding.


Bedankt voor je tijd! Tot volgend jaar!
Team Infinitascare

infinitas-care-logo-header-01

Een PDF van ons jaarverslag downloaden?

infinitas-care-pdf-icon

Download hier  het Kwaliteitsverslag 2020 clientenversie

infinitas-care-pdf-icon

Download hier  het Kwaliteitsverslag 2020 regulier